Prooznex Gwarancja / Reklamacja - Ozonator-Prozonex Polski producent

biuro@prozonex.pl
Idź do spisu treści

Menu główne:


 GWARANCJA/REKLAMACJA TOWARU

1.Nasze urządzenia objęte są 24 miesięcznym okresem gwarancji licząc od daty sprzedaży.
2.Ujawnione w tym czasie wady fabryczne, usuwane będą bezpłatnie na koszt firmy PROZONEX w terminie do 14 dni roboczych.
3.Jeśli obejmuje okres gwarancji, to koszt dostarczenia produktu ponosi Kupujący ,natomiast odesłania nasza firma

4.Gwarancja nie obejmuje w przypadku :
- produktu z uszkodzeniami mechanicznymi,nie powstałymi z winy Producenta lub Dystrybutora
- z powodu wadliwego użytkowania,przechowywania,konserwacji
- samodzielnego dokonywania napraw,przeróbek i zmian konstrukcyjnych
- naturalnie zużywających się elementów
- złego zabezpieczenia do transportu
- w przypadku użytkowania w niewłaściwych warunkach (nadmierne zapylenie powietrza,wilgotność)
Towar niewłaściwie zapakowany przez kupującego do wysyłki gwarancyjnej i pogwarancyjnej może powodować powstanie
dodatkowych uszkodzeń ,których koszty poniesie kupujący.
Gwarancją nie są objęte produkty,w których usunięta została plomba zabezpieczająca wewnętrzna i zewnętrzna.

5. Koszt transportu (dostawa i odbiór)uszkodzonego urządzenia z przyczyn w/w ponosi kupujący.
6. Firma nie przyjmuje paczek za pobraniem.
7. Niniejsza karta gwarancyjna obowiązuje na terenie Polski.
8. Karta gwarancyjkna ważna jest z pieczątką,datą sprzedaży,podpisem sprzedawcy.
9. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza,nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z
niezgodności towaru z umową kupna/sprzedażyzgodnie z art.13pkt4 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.z 2002r.Nr141,poz.1176)
10. Reklamacje należy składać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym.

11. Produkt do naprawy należy dostarczyć na adres korespondencyjny:
- czysty, dobrze zabezpieczony do transportu,
- z opisem rodzaju usterki/okoliczności powstania wady
- z czytelnym adresem zwrotnym Kupującego (imię,nazwisko,adres,numer telefonu,e-mail)
- wypełnioną kartą gwarancyjną/data zawarcia Umowy stanowiąca podstawę reklamacji

ADRES KORESPONDENCYJNY:
PROZONEX
KONIUSZOWA 170
33-326 MOGILNO K.NOWEGO SĄCZA
tel. 662563752
biuro@prozonex.pl


SERWIS POGWARANCYJNY 
Obejmuje przegląd stanu technicznego,konserwację,czyszczenie ozonatorów

1.Oferujemy serwis pogwarancyjny.
2. Koszt dostarczenia i odbioru paczki kurierem po okresie gwarancji ponosi kupujący.
3. Koszt przeglądu stanu technicznego urządzenia -150,00zł. W tej kwocie nie są ujęte naprawy.
4. Koszt naprawy po okresie gwarancji jest ustalany indywidualnie.
5. Serwis gwarancyjny zalecany jest co 2 lata lub co roku, w przypadku dużej eksploatacji urządzenia.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów i usług zawartych w ofercie.
Pomimo naszych starań ,urządzenia mogą nieznacznie różnić się wyglądem od prezentowanych na zdjęciach.

 Prozonex 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego