JAK USTAWIĆ FUNKCJE OZONATORA - Prozonex.pl

Idź do spisu treści

Menu główne:

Jak ustawić funkcje ozonatora?
Prozonex

Po włączeniu ozonatora na pozycję ON pojawi się na wyświetlaczu napis PROZONEX.
Prozonex

Po kilku sekundach wyświetli się godzina i data.

Po wciśnięciu gałki wyświetli się pasek wskazujący procentową wydajność ozonatora.
Prozonex


Licznik motogodzin zapisuje i wskazuje łączny czas pracy ozonatora.
Licznik motogodzin zapisuje i wskazuje łączny czas pracy ozonatora. Przekręcając gałką w prawo zwiększamy wydajność , natomiast w lewo -zmniejszamy wydajność
Prozonex


Przekręcając gałką w prawo lub lewo wybieramy odpowiednią funkcję i opcję, np.5minut. Akceptujemy zawsze lekkim wciśnięciem gałki.
Ustaw czas pracy
Czas pracy wybieramy w zakresie : 5min.,10min.,15 min.,30min.,60min., praca ciągła.Po wyznaczonym czasie pracy ,ozonator automatycznie się wyłącza.W każdej chwili możemy przerwać pracę ozonatora wciskając dwukrotnie gałkę.
 
Opóznienie startu
Aby zastosować funkcję opóżnienie startu , należy wybrać ją jako pierwszą (przed czasem pracy) Opóżnienie startu w zakresie : brak , 15s.,30s.,1min.,5min.,10min. Pozwala na bezpieczne opuszczenie pomieszczenia przed uruchomieniem ozonatora.  Ustawienie tej funkcji nie jest jednak konieczne
 
Ustaw. czasu i daty
Zegar pozwala na ustawienie dokładnej godziny i daty.
Wciskając gałkę i przekręcając,ustawiamy kolejno godzinę,minuty,sekundy oraz dzień,miesiąc,rok.Kolejne przyciśnięcie ozonacza powrót do menu
 
Język
 
 
Język -menu do wyboru : polski, angielski, niemiecki
Informacje - w tej opcji podane są dane producenta;strona www. oraz adres e-mail.
Wyłącz ozonator - naciśnięcie tej funkcji powoduje przejście do opcji STOP


 
 Prozonex 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego