JAK USTAWIĆ FUNKCJE OZONATORA - Ozonator-Prozonex Polski producent

biuro@prozonex.pl
Idź do spisu treści

Menu główne:

Jak ustawić funkcje ozonatora?
 

Po włączeniu ozonatora na pozycję ON pojawi się na wyświetlaczu napis PROZONEX.
Prozonex
Po kilku sekundach wyświetli się godzina i data.


Prozonex
Licznik motogodzin zapisuje i wskazuje łączny czas pracy ozonatora.
Przekręcając gałką w prawo zwiększamy wydajność, natomiast w lewo -zmniejszamy wydajność.

Pasek wskazujący wydajność ozonu.
 
Prozonex
Przekręcając gałką w prawo lub lewo wybieramy odpowiednią funkcję i opcję, np.5minut. Akceptujemy zawsze lekkim wciśnięciem gałki.
Ustaw czas pracy
Czas pracy wybieramy w zakresie : 5min.,10min.,15 min.,30min.,60min. Po wyznaczonym czasie pracy ozonator automatycznie się wyłącza.W każdej chwili możemy przerwać pracę ozonatora wciskając dwukrotnie gałkę.
 
Opóznienie startu
Aby zastosować funkcję opóżnienie startu, należy wybrać ją jako pierwszą (przed czasem pracy) Opóżnienie startu w zakresie : brak,15s.,30s.,1min.,5min.,10min. Pozwala na bezpieczne opuszczenie pomieszczenia przed uruchomieniem ozonatora.  Ustawienie tej funkcji nie jest jednak konieczne.
 
Ustaw. czasu i daty
Zegar pozwala na ustawienie dokładnej godziny i daty.
Wciskając gałkę i przekręcając,ustawiamy kolejno godzinę,minuty,sekundy oraz dzień,miesiąc,rok. Kolejne przyciśnięcie ozonacza powrót do menu.
 
 
 
Język -menu do wyboru : polski, angielski, niemiecki.
Informacje - w tej opcji podane są dane producenta;strona www. oraz adres e-mail.
Wyłącz ozonator - naciśnięcie tej funkcji powoduje przejście do opcji STOP.


 
 Prozonex 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego