Prozonex - Polityka Prywatności - Producent ozonatorów

Idź do spisu treści

Menu główne:


POLITYKA PRYWATNOŚCI

W procesie składania zamówienia wymagamy od Ciebie podania danych osobowych. 
Firma PROZONEX przechowuje twoje dane na zabezpieczonym serwerze i przetwarza je wyłącznie w celu realizacji Twoich zamówień,
nie udostępnia równiez zebranych danych innym firmom ani osobom trzecim.
Zamawiając w naszym serwisie internetowym wyrażasz zgodę nana przetwarzanie swoich danych osobowych  przez firmę PROZONEX 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych(tekst Dz.U. Nr 101 z 2002rpoz.926,z póżn. zm.)
Twoje dane osobowe są przetwarzane przez firmę PROZONEX  zgodnie z warunkami określonymi w wyżej wymienionej ustawie 
oraz rozporządzeniu Ministra SWi A z dnia 29 kwietnia 2004 r w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych
jakim powinny odpowiadać urządzenia systemy informacyjne służące do przechowywania danych osobowych.
 Prozonex 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego