Prozonex - Zasady bezpieczeństwa - Ozonator-Prozonex Polski producent

biuro@prozonex.pl
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa
Dotyczy generatorów ozonu z serii O3PRO: DRP-35S; DRP-30, 7VW; DRP-30, 7W; DRP-20FS; DRP-20; DRS-25

Przed uruchomieniem ozonatora po raz pierwszy przeczytaj uważnie wskazówki dotyczące zasad bezpieczeństwa.
1.Zastosowanie lub wykorzystanioe ozonatora niezgodne z przeznaczeniem może pociągnąć za sobą
niebezpieczeństwo obrażeń ciałai/lub urządzenia.Za szkody powstałe wskutek sprzecznego z przeznaczeniem użytkowania
urządzenia producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

2.Osoba nabywająca ozonator ,udostępniając go osobom trzecim powinna przekazać wraz z nim przynależną dokumentację
oraz pouczyć o zasadach bhp i sposobie użytkowania ozonatora.Ozonatory z serii O3PRO powinny być obsługiwane
przez osoby ,które dysponują niezbędną wiedzą dotyczącą teoretycznego i praktycznego użytkowania tych urządzeń.

3.Ozonator posiada plomby zabezpieczające zewnętrzne oraz wewnętrzną,których zerwanie skutkuje utratą
24 miesięcznej gwarancji. W żadnym przypadku nie należy demontować urządzenia.
Nie wolno używać urządzenia w przypadku jego uszkodzenia.
Tylko producent posiada części zamienne ,nie są one dostępne w serwisach ani u innych producentów ozonatorów.
Po skończonej gwarancji możliwe jest dalsze serwisowanie zalecane, co 2 lata.

4.Ozonatora nie należy używać ani przechowywać w pomieszczeniach o wilgotności powietrza powyżej 60%,
ponieważ powoduje to korozję jego elementów. Nie wolno zalać wodą ani innymi cieczami.
Nie narażać na zewnętrzne warunki atmosferyczne ,np. śnieg,deszcz.
Ozonator przeznaczony jest do używania wewnątrz pomieszczeń w temperaturze od 5 do 35 stopni Celcjusza.

5.Nie wolno używać w pomieszczeniu zanieczyszczonym pyłami i kurzem,ponieważ niewłaściwe warunki
użytkowania przyczyniają się do zmniejszenia wydajności lampy ozonowej lub jej uszkodzenia.

6.Ozonator nie może upaść ani być poddawany wstrząsom.Podczas transportu należy go zabezpieczyć aby
nie dopuścić do uszkodzenia lampy oraz innych elementów.

7.Urządzenie powinno być podłączone do gniazdka z uziemieniem.

8.W przypadku stosowania modelu ozonatora z ,,dwoma rurkami; INPUT-OUTPUT,, zawsze musi być
podłączony do niego kompresorek powietrza (w wyposażeniu) lub koncentrator tlenu. Taki rodzaj ozonatora musi
być używany z urzadzeniami zewnętrznymi zasilającymi go w powietrze/tlen.

9.Ozonatory przedmuchowe nie potrzebują dodatkowego zasilania powietrza z kompresorka lub koncentratora tlenu.
Pobierają tlen bezpośrednio z otaczającego powietrza za pomocą zamontowanego wewnątrz wentylatora.

10. Ozonatory nie są przeznaczone do pracy ciągłej.

11.Czystość ozonu uzyskujemy dzięki temu,że żaden z elementów znajdujących się w urządzeniu (czyli żaden element
na drodze wlotu powietrza/tlenu a wyjściu ozonu)nie wchodzi w reakcję z ozonem.

12.Nie wolno przebywać w ozonowanym pomieszczeniu podczas wykonywania czynności ozonowania osobom dorosłym,
dzieciom ani zwierzętom.

13.Nie oddychać ozonem bezpośrednio z urządzenia,gdyż gaz ten działa drażniąco na błony śluzowe,drogi oddechowe.

14.W przypadku gdy konieczne jest wejście do pomieszczeniaw,w którym pracuje ozonator należy ubrać maskę z filtrem
węglowym.Aby skorzystać z pomieszczenia po, zakończeniu ozonowania musimy odczekac co najmniej 60 minut.

15.Ozonowanie należy wykonywać przy sprawnej wentylacji ,lekko uchylonym oknie.
Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych ozonatora ani używać w pomieszczeniu o bardzo małej kubaturze,
np. zamykając w szafie.

Generatory ozonu firmy ,,Prozonex,,ze względu na dużą wydajność wytwarzanego ozonu powinny być obsługiwane
przez osoby ,które dysponują niezbędną wiedzą dotyczącą sposobu użycia ozonatora i techniki ozonowaniana oraz znające
zasady bezpieczeństwa jakie należy zachować przy pracy z ozonatorem.Powinni również zapoznać się z fachową literaturą
na temat ozonu. 
ODDZIAŁYWANIE OZONU NA ORGANIZMY ŻYWE

ODDZIAŁYWANIE WARTOŚĆ STĘŻENIA O3 WARTOŚĆ W PRZELICZENIU NA (ppm) mg/m3)
________________________________________________________________________________
 
Ozon wyczuwalny jest już przy stężeniu: 0,01 - 0,04 ppm 0,02 - 0,086 mg/m3
Dopuszczalne stężenie ozonu na stanowisku pracy: 0,05 - 0,1 ppm 0,107 - 0,2 mg/m3
Minimalne stężenie ozonu wywołujące ból głowy,podrażnienie
oczu,nosa,skrócenie oddechu: od 0,1 ppm od 0,2 mg/m3
Zaburzenia oddychania,zmęczenie,suchy kaszel,ból w piersiach
odczuwalne są przy stężeniu: 0,5 - 1,00 ppm 1,07 - 2,14 mg/m3
Niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia występuje przy stężeniu: 10 ppm 21,4 mg/m3
U małych zwierząt w ciągu 2 h następuje śmierć przy stężeniu: 15 - 20 ppm 32,1 - 42,8 mg/m3


Organizmy żywe
 Prozonex 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego